Steenovenweg 5 | 5708HN | Helmond
+31 (0) 492 47 44 47
+31 (0) 492 47 67 41

Sociaal zekerheidsrecht

U kunt Advocatenkantoor Akkaya inschakelen voor kwesties waarbij u te maken heeft met bijvoorbeeld de afwijzing van uw uitkering door het UWV, een gemeente, de SVB dan wel het Zorgkantoor (CZ / VGZ / etc.).

Advocatenkantoor Akkaya kan u bijstaan tijdens de zwaar-, beroep- en hogerberoepsprocedures.

In spoedeisende gevallen bestaat er daarnaast de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen.

U dient er op te letten dat u tijdig contact met Advocatenkantoor Akkaya opneemt, aangezien bezwaar- en beroepstermijnen veelal 6 weken zijn!

  • UWV (WW, WIA, ZW, Wajong, etc.);
  • Gemeente (bijstandsuitkering, Bbz, Wmo, etc.);
  • SVB (AIO, kinderbijslag, etc.);
  • Zorgkantoor (pgb).